همفکران
1399/08/12
15:42
#کدال #شفاف_سازی #فروس 📌دريافت مجوز افزایش 58 درصدی در نرخ فروش محصولات (فروسیلیسیم 10-60) 1- قیمت ها جهت هر کیلو تعیین شده است. 2- بر اساس مج...

#کدال


#شفاف_سازی


#فروس📌دریافت مجوز افزایش ۵۸ درصدی در نرخ فروش محصولات (فروسیلیسیم ۱۰-۶۰)۱- قیمت ها جهت هر کیلو تعیین شده است.


۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۱.۰۰۰ ریال به مبلغ فروش اضافه می گردد.


۳- اعمال افزایش نرخ ها بر اساس مجوز هیات مدیره انجام می شود.انتهای خبر

0
0