پارسیس تحلیل
1400/01/08
09:52
#ماهانه #ارفع ارفع رکورد فروش ماهانه را شکست گزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در اسفند 1399 موفق به فروش 1,126 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت...

#ماهانه #ارفعارفع رکورد فروش ماهانه را شکستگزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در اسفند ۱۳۹۹ موفق به فروش ۱,۱۲۶ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۲۹ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۵۷۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۹۵ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۶,۹۲۰ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0