مجید سلطانی
1399/08/18
08:53
به نام خداوند جان و خرد ... صبح است و صبا مشک فشان می‌گذرد دریاب که از کوی فلان می‌گذرد برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد بوئی بستان که کاروان می‌گذر...

به نام خداوند جان و خرد ...صبح است و صبا مشک فشان می‌گذرد


دریاب که از کوی فلان می‌گذردبرخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد


بویی بستان که کاروان می‌گذرد ...

انتهای خبر

0
0