کدال۳۶۰
1401/02/02
12:49
#سخاش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سیمان خاش با فایل های پیوست منتشر شد 1...

#سخاش


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سیمان خاش با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۰۲ ۱۲:۴۹:۴۲ (۸۷۳۴۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0