همفکران
1401/03/08
15:14
https://yun.ir/ng7082 📌صادرات اولین محموله اتیلن دی‌کلراید پتروشیمی اروند ✅ بسرپرست پتروشیمی اروند از بارگیری اولین محموله صادراتی اتیلن دی کل...

https://yun.ir/ng۷۰۸۲
📌صادرات اولین محموله اتیلن دی‌کلراید پتروشیمی اروند
✅ بسرپرست پتروشیمی اروند از بارگیری اولین محموله صادراتی اتیلن دی کلراید به میزان ۵ هزار تن خبر داد و گفت: مازاد این محصول میان مجتمعی بعد از تامین ۱۰۰ درصدی نیاز پتروشیمی‌های آبادان، غدیر و بندر امام صادر می‌شود و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۵۰ هزار تن EDC صادر شود.ادامه این مطلب را با دسترسی آزاد در سایت همفکران بخوانید


👇👇👇


https://yun.ir/pkj۷۸dانتهای خبر

0
0