کارگزاری آبان
1401/01/14
10:36
📊#خبازرس اطلاعیه 1401/01/14 *بازرسی مهندسی و صنعتی ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ موضوع مناق...

📊#خبازرس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴


*بازرسی مهندسی و صنعتی ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع مناقصه:بازرسی فنی تعمیرات اساسی


تاریخ شروع مناقصه:۱۴۰۰/۱۱/۳۰


طرف برگزارکننده :پتروشیمی مارون
انتهای خبر

0
0