نوآوران امین
1401/03/10
17:52
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (#شیران) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰...

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (#شیران)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۴۴.۰۴ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۹.۳۹ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۱۱.۳۳ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0