کدال۳۶۰
1401/05/30
11:43
#نطرین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت عط...

#نطرین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت عطرین نخ قم با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۱:۴۴:۴۲ (۹۲۶۷۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0