آتی کالا
1401/05/30
14:58
رئیسی: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نمی‌آییم رئیس‌جمهور: 🔹در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و ...

رئیسی: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نمی‌آییمرئیس‌جمهور:


🔹در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد.🔹ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکلات کشور و مردم خواهیم بود.🔹سفرهای استانی را حتما ادامه خواهیم کرد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شد.@atikalapublic

انتهای خبر

0
0