محسن حسنلو
1399/08/27
12:05
#شستا میگم دوستانی که از حمایت صحبت میکردن کجا هستن؟ شما سهم رو به ذلالت میخواید بکشید یا حمایت؟! بیشعور ها را بشناسیم. @HasanluMohsen

#شستامیگم دوستانی که از حمایت صحبت میکردن کجا هستن؟ شما سهم رو به ذلالت میخواید بکشید یا حمایت؟!


بیشعور ها را بشناسیم.


@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0