یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/10/05
12:06
بازار متانول: شروع فصل سرما و افت فشار گاز و کاهش خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی ( گاز متان) در ایران سال گذشته کاهش خوراک گاز پتروشیمیها( واح...

بازار متانول:شروع فصل سرما و افت فشار گاز و کاهش خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی ( گاز متان) در ایرانسال گذشته کاهش خوراک گاز پتروشیمیها( واحدهای خوراک متان) از اواسط ژانویه رخ داد ولی امسال دو هفته زودتر شروع شده است و از ۲۴ دسامبر شاهد افت تولید واحدهای متانولی در ایران هستیم.این محدودیت ها (کاهش خوراک تحویلی) ممکن است تا اواخر ماه فوریه یا اوایل ماه مارس ادامه یابد (بیش از ۲ ماه) که منجر به افت ۱.۲ میلیون تنی تولید متانول خواهد شد.

انتهای خبر

0
0