پارسیس تحلیل
1401/02/19
19:00
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (19) #غمارگ #دابور #کفرا #فن_آوا #سبجنو #سپیدار #دکپسول #پسهند #حآسا #خچرخش 🔹 ادامه دارد... کا...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۱۹)#غمارگ #دابور #کفرا #فن_آوا #سبجنو #سپیدار #دکپسول #پسهند #حآسا #خچرخش🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0