کارگزاری آبان
1399/08/18
08:21
📊#قثابت اطلاعیه 99/08/17 *کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا...

📊#قثابت


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۷


*کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
انتهای خبر

0
0