بورس۲۴
1400/12/04
09:45
«قشکر»در ۵ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.

«قشکر»در 5 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۵ ماهه حدود ۱۶۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


قشکر
انتهای خبر

0
0