بورس پلنر
1399/08/18
08:40
📌بازار امروز نیز با افزایش عرضه در نمادهای فلزی و پتروشیمی مواجه است؛ #ولپارس #کدما #خودرو #کسرام #سصفها، نمادهایی از صنایع متوسط، برترین صف‌های ...

📌بازار امروز نیز با افزایش عرضه در نمادهای فلزی و پتروشیمی مواجه است؛#ولپارس #کدما #خودرو #کسرام #سصفها، نمادهایی از صنایع متوسط، برترین صف‌های خرید بازار هستند در مقابل #فولاد #فملی #شبندر و #نوری بیشترین عرضه را دارند.۹۹/۸/۱۸@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0