وارن بافت
1401/03/24
10:22
بخشنامه فروش نقدی محصولات بهمن دیزل شامل کشنده امپاور، کامیونت فورس ۶ و ۸.۵ تن از طریق سایت اعلام شد. #خدیزل #خبهمن

بخشنامه فروش نقدی محصولات بهمن دیزل شامل کشنده امپاور، کامیونت فورس ۶ و ۸.۵ تن از طریق سایت اعلام شد.#خدیزل #خبهمنانتهای خبر

0
0