نوسانگیر بازار سرمایه
1401/03/09
10:16
✳️ #کد_به_کد_حقیقی_به_حقوقی 💸 نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند: #حفارس | #سجام | #جوین | #وبملت | #شجم...

✳️ #کد_به_کد_حقیقی_به_حقوقی💸 نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند:#حفارس | #سجام | #جوین | #وبملت | #شجم |✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0