سهامیاب - آموزش بورس
1401/01/09
09:21
#قند_و_شکر ✍🏻افزایش جدی تقاضا در تمام نماد‌های گروه قند و شکر مشهود است. بنظر پیشنهاد و زمزمه‌های افزایش قیمت چغندر و همچنین خوشبینی به افزایش نر...

#قند_و_شکر✍🏻افزایش جدی تقاضا در تمام نماد‌های گروه قند و شکر مشهود است. بنظر پیشنهاد و زمزمه‌های افزایش قیمت چغندر و همچنین خوشبینی به افزایش نرخ قند و شکر از مهم‌ترین دلایلی است که سبب تحرکات مثبت در قندی‌ها شده است. برخی از تحلیلگران با فرض چغندر ۲.۵۰۰ هزار تومانی، افزایش قیمت قند و شکر را تا ۱۰۰ درصد محتمل می‌دانند.🥨در این گروه #قثابت با نفوذ به لایه‌های مقاومتی ۱۸۰ تومانی راه همواری برای یک رشد ۱۰ درصدی در پیش خواهد داشت. اما رشد بیشتر، مستلزم عبور از سد مذکور خواهد بود.🍫در سوی دیگر #قلرست با برگشت از حمایت ۱.۶۸۰ تومانی، فاصله چندانی تا سد ۱.۹۰۰ تومانی خود ندارد. قلرست با گذر از سطوح ۱.۹۰۰ تومانی پتانسیل رشد تا محدوده ۲.۱۰۰ تومان را خواهد داشت. همچنین #قصفها با گذر از مقاومت ۷.۷۳۰ تومانی به سمت تارگت ۸.۸۰۰ تومانی حرکت خواهد کرد.🍬و در آخر اشاره به #قزوین داشته باشیم که با تحرکات مثبت به صف خرید رسیده و این در حالیست که این نماد در حال تشکیل یک شاخه خلاف روند در مسیر صعودی است. لذا خرید قزوین در این قیمت‌ها با حد ضرر ۱۰ درصدی ریسک چندانی ندارد.✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0