پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
16:25
♦️تخلفات ورزشی کارخانه فولاد مبارکه 🔹 از حقوق ۹۲ میلیون تومانی ساکت در ماه با وجود بازنشستگی تا اعاده به خدمت غیرقانونی تاج و دریافتی ۹۵۰ میلیون ...

♦️تخلفات ورزشی کارخانه فولاد مبارکه🔹 از حقوق ۹۲ میلیون تومانی ساکت در ماه با وجود بازنشستگی تا اعاده به خدمت غیرقانونی تاج و دریافتی ۹۵۰ میلیون تومانی بدون کار و حضور!جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tnT


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0