سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/05/31
15:35
شپنا حمایت 570 در پیش داره که اگر از دست بده 510-520 تومن را میبیند.

شپنا حمایت ۵۷۰ در پیش داره که اگر از دست بده ۵۱۰-۵۲۰ تومن را میبیند.انتهای خبر

0
0