ایبنا
1401/05/31
12:22
📌 دولت در مدیریت منابع موفق عمل کرد سید صولت مرتضوی؛ معاون رئیس جمهور: 🔹 دولت در مدیریت منابع به رغم بدهی‌های گذشته به سلامتی عبور کرد و به خلق پ...

📌 دولت در مدیریت منابع موفق عمل کردسید صولت مرتضوی؛ معاون رئیس جمهور:🔹 دولت در مدیریت منابع به رغم بدهی‌های گذشته به سلامتی عبور کرد و به خلق پول و استقراض اتکا نکرد.🔹 دولت خود را پاسخگو می‌داند و این یک راهبرد برای دولت است و بر این عهد استوار است.🔹 تاکنون ۹۸ درصد مصوبات سفرهای استانی اجرا شده‌اند یا در حال اجرا و پیگیری هستند.

انتهای خبر

0
0