کدال۳۶۰
1399/10/28
17:00
#ولکار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ کار آفرین ▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین در دوره 12 ماهه منتهی به 1398/...

#ولکار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ کار آفرین
▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۷۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷٪ افزایش داشته است.▪️ «ولکار» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۰,۴۰۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۱۷:۰۰:۱۳ (۷۱۳۰۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0