کانال کدال
1399/09/03
09:10
📊 نماد : وکوثر 📑 موضوع: نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده (به پیوست) 🏭 شرکت: اعتباری کوثر مرکزی 📋مشاهده اطلاعیه ...

📊 نماد : وکوثر📑 موضوع: نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده (به پیوست)🏭 شرکت: اعتباری کوثر مرکزی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وکوثر #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰۸:۰۰:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0