کدال۳۶۰
1401/02/21
13:28
#قتربت تمدید مهلت استفاده از مجوز #افزایش_سرمایه شرکت قند تربت حیدریه با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-00A-274 م...

#قتربت


تمدید مهلت استفاده از مجوز #افزایش_سرمایه شرکت قند تربت حیدریهبا عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۰A-۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تمدید گردید۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۳:۲۹:۵۳ (۸۸۰۱۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0