بورس۲۴
1400/12/25
13:57
نگاهی به عملکرد قند ارومیه در یک نیمه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت قند ارومیه در ۶ ماهه منتهی به دی برای هر سهم ۳۲۲۸ ریال سود محقق کرد.

نگاهی به عملکرد قند ارومیه در یک نیمه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت قند ارومیه در ۶ ماهه منتهی به دی برای هر سهم ۳۲۲۸ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۳ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۸ درصدی به ۷۲ میلیارد تومان و سود خالص به ۵۵ میلیارد تومان رسید.


قا
انتهای خبر

0
0