بورس آموز
1399/08/24
10:27
#پلاسک حدود 1ونیم ماه هست که هیچ گونه معامله ای در این نماد صورت نمیگیرد +آقای ناظر پس نظارتت کو؟ قانون گره معاملاتی کو؟ ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را دنبا...

#پلاسکحدود ۱ونیم ماه هست که هیچ گونه معامله ای در این نماد صورت نمیگیرد+آقای ناظر پس نظارتت کو؟ قانون گره معاملاتی کو؟⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0