کارگزاری آبان
1399/10/29
12:53
📊#خوساز اطلاعیه 99/10/29 *صنعتي محور سازان ايران خودرو* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. این در حالیست که دور...

📊#خوساز


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*صنعتی محور سازان ایران خودرو*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


این در حالیست که دوره مشابه سال گذشته به ازای هرسهم مبلغ (۲۵) ریال زیان داشته است
انتهای خبر

0
0