همفکران
1399/11/12
09:39
#نبض_بازار 📈بانکی ها همچنان در مسیر مثبت در حال پیشتازی هستند. #وبملت رشد 2 درصد و در قیمت 433 تومان قرار دارد. #وتجارت رشد حداکثری و صف خرید دارد...

#نبض_بازار


📈بانکی ها همچنان در مسیر مثبت در حال پیشتازی هستند. #وبملت رشد ۲ درصد و در قیمت ۴۳۳ تومان قرار دارد. #وتجارت رشد حداکثری و صف خرید دارد. #وبصادر در قیمت ۲۸۴ تومان با رشد ۳ درصد دنبال می شود.انتهای خبر

0
0