بتاسهم
1399/11/12
20:37
#وشمال درخواست شرکت سهم نگر پویا (سهامی خاص) درارتباط با تصفیه حساب قرارداد 1085 مورخ 96/12/02 ، مبنی بر تادیه حقوق و منافع شرکت مذکور به میزان 90 ...

#وشمال درخواست شرکت سهم نگر پویا (سهامی خاص) درارتباط با تصفیه حساب قرارداد ۱۰۸۵ مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ ، مبنی بر تادیه حقوق و منافع شرکت مذکور به میزان ۹۰ درصد ارزش سرمایه گذاری مشترک ، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین.


انتهای خبر

0
0