بولتن اقتصادی
1399/09/03
17:14
دکتر نمکی، وزیر بهداشت: بزودی آزمایش انسانی 2 مورد از واکسن های درحال ساخت ایرانی آغاز می شود.

دکتر نمکی، وزیر بهداشت:بزودی آزمایش انسانی ۲ مورد از واکسن های درحال ساخت ایرانی آغاز می شود.

انتهای خبر

0
0