کدال۳۶۰
1401/05/30
16:43
#فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره 12 ماهه...

#فارس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
▪️ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۹۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴٪ افزایش داشته است.▪️ «فارس» با سرمایه ثبت شده ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۵۵۸,۲۷۵,۰۷۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۶:۴۴:۵۹ (۹۲۶۱۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0