کارگزاری آبان
1401/06/02
08:52
📈صف خرید خاور 972 میلیون سهم بورس 171 میلیون سهم مادیرا 151 میلیون سهم کرمان 128 میلیون سهم قشرین 70 میلیون سهم

📈صف خرید


خاور ۹۷۲ میلیون سهم


بورس ۱۷۱ میلیون سهم


مادیرا ۱۵۱ میلیون سهم


کرمان ۱۲۸ میلیون سهم


قشرین ۷۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0