تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/25
14:10
فردایی هرات ⏳ 25,750 معامله ✅ 500 تا

فردایی هرات ⏳ ۲۵,۷۵۰ معامله ✅ ۵۰۰ تا


انتهای خبر

0
0