پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
12:39
♦️«خورشید» نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار شد 🔹هیات معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، در پی چند جلسه مستمر، فیلم «خورشید» به کارگردان...

♦️«خورشید» نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار شد🔹هیات معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، در پی چند جلسه مستمر، فیلم «خورشید» به کارگردانی «مجید مجیدی» را به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار ۲۰۲۱ انتخاب کردندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rp۴


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0