کانال کدال
1400/03/20
14:30
📊 نماد : واحصا 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: احياء صنايع خراسان 🔻 تصمی...

📊 نماد : واحصا📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : احیاء صنایع خراسان🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال💰 سود خالص شرکت: ۲۱۱,۵۱۳ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۲۳۸,۶۵۷ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۲,۵۳۰ ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۲۱۱,۲۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: وانیا نیک تدبیر📰 روزنامه کثیرالانتشار : قدس
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#واحصا #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۳:۱۷:۴۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0