پیامهای ناظر بازار
1399/08/18
08:45
توقف نماد (کیمیا۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیمیا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0