سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/30
10:23
#ارزش_معاملات_خرد: 1,954 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-128 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,383,851 🟢 ‎+358‎ (+0.0%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-74 میلیا...

#ارزش_معاملات_خرد: ۱,۹۵۴ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۱۲۸ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۳۸۳,۸۵۱ 🟢 +۳۵۸ (+۰.۰٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۷۴ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0