بورس۲۴
1400/10/22
14:41
شفاف سازی «شپدیس» در خصوص افشای اطلاعات

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی پردیس پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر دلایل تاخیر در افشای اطلاعات اعلام نمود که در پاسخ به اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص دلایل تاخیر در افشاء زمان تعمیرات اساسی به استحضار می رساند، با توجه به محدودیت ها و قطعی گاز اعلامی از سوی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر رعایت محدودیت مصرف گاز، این شرکت به ناچار تاریخ شروع تعمیرات اساسی خود را زودتر از برنامه تعیین شده آغاز نموده است.

شفاف سازی «شپدیس» در خصوص افشای اطلاعات

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی پردیس پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر دلایل تاخیر در افشای اطلاعات اعلام نمود که در پاسخ به اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص دلایل تاخیر در افشاء زمان تعمیرات اساسی به استحضار می رساند، با توجه به محدودیت ها و قطعی گاز اعلامی از سوی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر رعایت محدودیت مصرف گاز، این شرکت به ناچار تاریخ شروع تعمیرات اساسی خود را زودتر از برنامه تعیین شده آغاز نموده است.شپدیس
انتهای خبر

0
0