تحلیل برای سود
1400/09/08
12:55
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ ثپردیس ✅ آ س پ ✅ حسیر ✅ نتوس

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ ثپردیس


✅ آ س پ


✅ حسیر


✅ نتوس

انتهای خبر

0
0