کدال۳۶۰
1399/11/14
14:14
#حفاری #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت حفاری شمال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 1,131,241 میلیون ریال ا...

#حفاری


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت حفاری شمال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۱,۱۳۱,۲۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۰٪ افزایش داشته است.▪️«حفاری» با سرمایه ثبت شده ۵,۲۱۰,۸۱۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۹,۶۲۸,۹۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۴:۱۴:۵۰ (۷۱۸۵۱۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0