بتاسهم
1399/11/14
12:24
#دشیری پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی 1399 به اطلاع میرساند پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 50 میلیارد ریال) در سال مزبور به مبلغ 11.09...

#دشیری پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۵۰ میلیارد ریال) در سال مزبور به مبلغ ۱۱.۰۹۷ ریال میباشد.


انتهای خبر

0
0