بورس۲۴
1401/07/09
14:04
خروج سنگین پول خرد از بازار سهام و صندوق های با درآمد ثابت

ارزش معاملات خرد در روز جاری حدود ۲,۳ همت بود. این مبلغ نسبت به روز چهارشنبه نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشت. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فرآورده ها ینفتی، بانک ها و موسسات و فلزی اتفاق افتاد.

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد در روز جاری حدود ۲,۳ همت بود. این مبلغ نسبت به روز چهارشنبه نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشت. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فرآورده ها ینفتی، بانک ها و موسسات و فلزی اتفاق افتاد.


گروه هتل و رستوران امروز بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کرد. در مقابل گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فراورده های نفتی و بانکی با بیشترین حمایت و ورود پول از سوی حقوقی ها همراه شدند.


حقیقی ها امروز حدود ۵۸۰ میلیارد تومان از سرمایه های باقی مانده خود در بازار را خارج کردند. بخش عمده این پول از نمادهای خودرو، بپاس، خساپا، شپنا، وبملت، شستا، های وب، دانا، شبندر و خزامیا خارج شد و این نمادها با بیشترین ورود پول حقوقی همراه شدند. اما حقیقی ها هم امروز بیش از همه خدیزل، فن آواح، وسالت، گدنا، میهن، میدکو، خمهرح، صباح، وارس، غشاذر و لخزر را از حقوقی ها خریداری کردند.


در صندوق های با درآمد ثابت بازار نیز امروز شاهد خروج ۳۹۶ میلیارد تومانی پول خرد بودیم.


شاخص کل ۱,۱۶ درصد و شاخص هموزن ۱,۶۲ درصد اصلاح شدند. فولاد، شبندر و فملی عمده ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. سهم حقیقی ها از کل فروش ها ۹۳,۱ درصد و از کل خریدها ۶۷,۵ درصد بود.

انتهای خبر

0
0