همفکران
1399/08/18
10:11
#خبرهای_موثر 📌افزایش ۴۸.۸ درصدی سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی میزان سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری با ۴۸.۸...

#خبرهای_موثر


📌افزایش ۴۸.۸ درصدی سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزیمیزان سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری با ۴۸.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید/ایلناانتهای خبر

0
0