مدت: 30 ثانیهحجم: 1.5 مگابایت
ایبنا
1400/05/30
15:26
🎥آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور: 🔸نظام بانکی حتما باید اصلاح شود 🔹برای موضوع بانک ها راهکارهایی را بررسی کرده ایم که باید با همکاری مجلس، نظرات مان ...

🎥آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور:🔸نظام بانکی حتما باید اصلاح شود🔹برای موضوع بانک ها راهکارهایی را بررسی کرده ایم که باید با همکاری مجلس، نظرات مان به اقدام و عمل تبدیل شود.🔸نظام بانکی حتما باید با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی اصلاح شود🔹بانک مرکزی باید از حالت توصیه کننده خارج شده و یک جایگاه نظارتی جدی پیدا کندانتهای خبر

0
0