کانال کدال
1400/01/08
10:40
‍ ‍ 📊نماد: سرچشمه 📑موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 🏭شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه ⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های ...

📊نماد : سرچشمه📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره برابر با ۹,۰۴۳,۲۲۱ میلیون ریال بوده است.🔹 میزان سرمایه گذاری های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۵,۸۵۵,۰۴۵ میلیون ریال می باشد که ۶۴.۷ درصد از کل سرمایه گذاری ها را در بر می گیرد.▪️بیشترین میزان سرمایه گذاری خارج از بورس در اسفند ماه سرمایه گذاریها می باشد.🔸میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۳,۱۸۸,۱۷۶ میلیون ریال می باشد که ۳۵.۳ درصد از کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.▫️بیشترین میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در ماه اسفند فلزات اساسی می باشد.▫️ارزش بازار سرمایه گذاری هایی که پذیرفته شده در بورس هستند برابر با ۳,۶۱۴,۰۶۹ میلیون ریال می باشد و نسبت به بهای تمام شده خود در انتهای دوره ۱۳.۵ درصد بیشتر می باشد.✅ میزان جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره اسفند ماه امسال نسبت به بهمن ماه امسال تغییری نداشته است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سرچشمه


#فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۰:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0