آواتحلیل
1400/09/08
10:38
#بررسی_گزارش_کدال #وبملت ✅ بانک ملت در ماه آبان 4795 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که تقریبا 1 درصد کمتر از ماه مهر می باشد. ✅ سود ...

#بررسی_گزارش_کدال #وبملت✅ بانک ملت در ماه آبان ۴۷۹۵ میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که تقریبا ۱ درصد کمتر از ماه مهر می باشد.✅ سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری بانک در این ماه برابر با ۲۷۳۰ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۴ درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.✅ بدین ترتیب، تراز بانک در ماه آبان با رشد ۲ درصدی نسبت به ماه مهر برابر با ۲۰۶۶ میلیارد تومان شده است.✅ در مجموع، در دوره ۸ ماهه منتهی به آبان سال جاری، تراز بانک برابر با ۱۶۱۴۰ میلیارد تومان شده است. این در حالی است که تراز دوره مشابه سال گذشته برابر با ۹۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.📉 آخرین قیمت سهم ۲۹۰ تومان و بازده یک ماه اخیر آن منفی ۱۳ درصد می باشد.

انتهای خبر

0
0