کدال۳۶۰
1401/02/22
09:59
#خدیزل گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت بهمن دیزل با فایل های پیوست منتشر شد ...

#خدیزل


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بهمن دیزل با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۲۲ ۰۹:۵۹:۴۲ (۸۸۰۴۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0