پایگاه خبری انتخاب
1399/11/08
10:22
♦️ظریف با وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار کرد ظریف: 🔹 زمینه برای همکاری کشورهای منطقه مخصوصاً در حوزه اقتصادی فراهم است جزئیات در 👇👇 entekhab.ir...

♦️ظریف با وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار کردظریف:


🔹 زمینه برای همکاری کشورهای منطقه مخصوصا در حوزه اقتصادی فراهم استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VhA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0