کدال۳۶۰
1400/05/24
16:44
#حگهر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 4 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شر...

#حگهر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۶:۴۴:۴۷ (۷۸۳۵۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0