بورس۲۴
1401/03/09
09:09
تعلیق نماد معاملاتی «بکهنوج»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج از تعلیق نماد معاملاتی خود خبر داد و اعلام کرد این نماد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۴ تعلیق می گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «بکهنوج»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج از تعلیق نماد معاملاتی خود خبر داد و اعلام کرد این نماد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۴ تعلیق می گردد.


بکهنوج
انتهای خبر

0
0